Početna

 

Amoniti Ametist Tiranosaurus Rex
box03

Amoniti su grupa izurmlih, morskih beskičmenjaka koji su najčešće bili spiralno savijeni. Pojavili su se u Siluru (pre oko 440 miliona godina) i živeli sve do kraja Krede (pre oko 66 miliona godina) kada su izumrli. Amoniti pripadaju grupi index fosila koji služe za definisanje i identifikaciju određenih geoloških perioda.

Ametist je varijetet minerala kvarca, ljubičaste boje. Hemijska formula Ametista je SiO2, a njegova boja dolazi od nečistoća gvožđa. Dragi je kamen i često se koristi za izradu nakita.

Tiranosaurus Rex je bio jedan od najvećih kopnenih mesojeda naše Planete. Bio je dug 10-15 m i težak 5-8 t. Njegove ogromne i jake vilice imale su preko 60 zuba, a ugriz odraslog Tiranosaurusa bio je 10 puta jači od ugriza aligatora. Pojavio se u Kredi (pre oko 67 milona godina) i živeo je sve do nestanka dinosaurusa, pre oko 65 miliona godina.